2Hands4Kids Typen

2Hands4Kids Typen versie AZER-typ JPEG

2Hands4Kids Typen is de nieuwste versie van de typmethode TypTien. Deze methode is er op gericht om iedereen op een speelse manier vlot te leren typen op een computer.

Kinderen met fijn motorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet te kort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier.

Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen.

Maar ook voor anderen kinderen is het een handige methode. Kunnen werken met pc, laptop,… is in onze huidige maatschappij een must en dus onontbeerlijk.

2Hands4Kids Typen heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen met handvaardigheidsproblemen makkelijker wordt om blind te leren typen. Door gebruik te maken van therapeutische inzichten in het motorisch leren van kinderen is een unieke aanpak ontstaan.

Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, figuurtjes, verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen, …

Bewust met iets anders bezig zijn om het onbewuste in één keer goed te automatiseren! We leren eerst de letters en letterposities automatiseren. Vanuit deze kennis gaan we verder naar het motorisch uitvoeren.

In 10 lessen leren de kinderen blind typen en kennen ze een volledig toetsenbord van buiten.

De lessen worden aangeboden in kleine groepjes (max 3) voor kinderen vanaf 9 jaar.

Voor meer info kan je mailen naar mieke@praktijkopstap.be.