Psychomotoriek

2018-08-18 22.28.49Ik hoor en ik vergeet
Ik zie en herinner het me
Ik doe en ik begrijp
Ik beweeg en ik begrijp nog steeds
(Dr. Ling Quang)

Bewegen speelt niet alleen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind, maar ook in het latere leerproces.

De motorische ontwikkeling gaat echter niet bij elk kind vanzelf.

Psychomotoriek is de bewuste, vanuit de hersenen gestuurde, beweging.
Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.

Psychomotorische therapie is een behandelingsvorm waarbij er gewerkt wordt rond de basisvaardigheden in de ontwikkeling van het kind.