Nuttige info

Alle behandelingen gebeuren na afspraak. Een doktersvoorschrift maakt uw behandeling gedeeltelijk terugbetaalbaar door het RIZIV.

Bij de eerste afspraak brengt u het doktersvoorschrift, 3 klevertjes van uw ziekenfonds en de identiteitskaart mee.

Indien u de afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan minstens 24u op voorhand te annuleren. Bij voorkeur via Whatsapp.
Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken worden aangerekend.

De tarieven kan je terugvinden op de website van het RIZIV.
De meeste van onze kinesitherapeuten zijn gedeconventioneerd sinds 1 januari 2023. 
Tarieven praktijk Op stap!

GDPR
LINKS
Aanmelden psychomotoriek