Bodymap

Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. 

We kennen op heel veel gebieden een fantastische vooruitgang. 

Het leven wordt ons op verschillende vlakken steeds gemakkelijker gemaakt.

Maar dit heeft spijtig genoeg ook een keerzijde. Onze kinderen groeien nu op in een andere speelcultuur waar spelen en bewegen wordt belemmerd door de aanwezigheid van televisie, computer, te weinig speelplekken, te weinig tijd…

Het is een noodzaak dat je een zeer stimulerende omgeving kan creëren waarin kinderen kunnen opgroeien.

De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode. Het is van groot belang dat we
onze kinderen tijdens deze periode een heel rijke stimulerende omgeving aanbieden.
De motorische ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in de totale ontwikkeling van elk kind. Schrijven, lezen, kunnen stilzitten enz vraagt een goede rijping van het zenuwstelsel.  

Er zijn heel wat kinderen in de lagere school die rondlopen met een ‘onrijp zenuwstelsel’. Zij kunnen hun lichaam niet optimaal besturen. Het is een noodzaak dat we deze kinderen de juiste prikkels aanbieden waardoor hun basisontwikkeling wordt versterkt. Vanaf de geboorte kunnen we kinderen extra stimuleren om zo optimaal te kunnen ontwikkelen.

Bij ons kan u terecht voor motorische screening volgens het ontwikkelingslab.
Wij geven daarna advies en volgen de verdere motorische ontwikkeling op.  

Missie Bodymap:
Onze missie is om iedereen te sensibiliseren over het belang van spelen & beweging voor de ontwikkeling van kinderen. Zo geven we kinderen optimale kansen om hun eigen talenten te kunnen ontplooien. Gelukkige kinderen geeft gelukkige ouders. Iedereen gelukkig!

Visie Bodymap:
Door het geven van leuke interactieve en wetenschappelijk onderbouwde opleidingen, reiken we concrete kennis & tools aan om de ontwikkeling van elk kind optimaal te begeleiden en te stimuleren.

Bodymap richt zich vooral op de versterking van de natuurlijk ontwikkeling via beweging.

Bodymap kan Ontwikkelingsstoornissen niet oplossen of genezen maar elk kind toch meer in zijn of haar basiskracht stimuleren.

Bron: Bodymap

bodymapcharter | toelichting bodymaptraining | wetenschappelijke onderbouwing