Reflexintegratie

Introductiefilmpje Masgutova Neuro-senso-motorische Reflex Integratie

Wat is MNRI Reflex Integratie?

De MNRI methode werkt vanuit het inzicht dat reflexen niet onder controle gebracht moeten worden, maar dat deze via een natuurlijke ontwikkeling zullen integreren.

Integratie heeft tot gevolg dat we niet langer op een automatisch reactieve of beschermende manier bewegen, maar dat we meer doelgericht gedrag kunnen initiëren.

MNRI stimuleert dit natuurlijke integratieproces, wijst het lichaam de weg, herinnert het brein aan de bewegings- en reflexpatronen die in de genen liggen opgeslagen, herstelt en creëert hersenverbindingen. Hierdoor kunnen volgende stappen in de ontwikkeling gezet kunnen worden. Dit heeft verbetering in gedrag, functie, cognitie en algemeen welbevinden tot gevolg.

Bron: masgutovamethode