Aanmelden psychomotoriek

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch of via mail. We leggen dan een intake-gesprek vast met één of beide ouders, zodat we de achtergrond van uw kind goed in kaart kunnen brengen.

0479 52 63 39
info@praktijkopstap.be

Intake

De intake gebeurt steeds in afwezigheid van uw kind zodat we in alle openheid over hem/haar kunnen spreken. Nadien sturen we nog enkele vragenlijsten door die thuis ingevuld kunnen worden. Er is ook een vragenlijst voor de school.

Op het einde van de intake plannen we de testmomenten in. Zo krijgen we een beter zicht op de problematiek om van hieruit een gerichte therapie op te starten.

Testing

Aangezien de ontwikkeling een combinatie is van verschillende vaardigheden (grote motoriek, fijne motoriek, coördinatie, ontwikkelen van een dominante hand, lateralisatie, reflexen, executieve functies, …) plannen we meestal 2 testmomenten in.

We maken gebruik van gestandaardiseerde testen om de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen, maar hechten ook veel belang aan het observeren van uw kind. Alle methodes zijn kindvriendelijk en geven op een speelse manier inzicht in het huidig functioneren van uw kind.

Op basis van de testen wordt bepaald waar uw kind staat in zijn/haar ontwikkeling. Tijdens de afname krijgen we ook een beter zicht op de taakaanpak, werkhouding, motoriek, aandacht, motivatie en het overige gedrag van uw kind.

Adviesgesprek (bespreking testing)

Na de testmomenten overlopen we alle observaties en testresultaten. We bespreken grondig wat onze bevindingen en inzichten zijn waarom uw kind het op een of andere manier moeilijk heeft. We leggen de link tussen de hulpvraag vanuit de intake.

Op het einde van het adviesgesprek stellen we ook een mogelijk behandelingsplan op zodat jullie als ouders hier ook inzicht in hebben. De uiteindelijke keuze over de te volgen weg berust uiteraard volledig bij de ouders.

Therapie

Als er na het adviesgesprek besloten wordt om therapie op te starten, zoeken we naar een vast moment (dat voor alle partijen past) waarop uw kind in therapie kan komen. Therapie gaat bij voorkeur door in onze praktijk, maar soms wordt er ook therapie op school gegeven. Op verscheidene tijdstippen (minstens 1x/jaar maar bij voorkeur 2x/jaar) evalueren we de vooruitgang van uw kind om te kijken of de therapie al dan niet verdergezet moet worden.

Multidisciplinair overleg

Wanneer uw kind bij ons in therapie is, proberen we zoveel mogelijk samen te werken met de andere zorgverleners (logopedisten, psychologen, artsen, …) betrokken bij de ontwikkeling van uw kind.

Ook overleggen we graag met de school over de moeilijkheden die uw kind ervaart op school en vorderingen die men op school al ziet bij uw kind.

Multidisciplinair overleg is een meerwaarde om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen in de ontwikkeling.